18 Ağustos 2015 Salı

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar)

A
•    Abartıcılık
•    Ad hominem
•    Akis 
•    Akrostiş
•    Aks-i müfred
•    Aliterasyon
•    Anagram
•    Anakroni
•    Anjanbman
•    Aporia
•    Arkaizm 
•    Asonans
•    Atf-ı tefsir
•    Attisizm
B
•    BenzetmeKomparezon
     Beraat-ı ihtihsal
     Bilmece
     Bisemi
C
•    Cezâlet
•    Cinas
D
•    Delâlet

E
     Edeb-i kelâm
      
H
      Haşiv
•    Hüsn-i ta'lil
•    Hüsnütabir
İ
      İade
      İbham
      idmac
      İham
      İhtihza, ironi
      İktibas
      İlham-ı tezad
      İlmam
      İltifat
•    İntak
      İrsad
•    İrsal-ı mesel
•    İstiare
•    İstidrâk
     İstidrad
•    İstifham
      İstihdam
•    İştikak
     İştikrar
K
     Kalp
     Kat
•    Kinaye
     Komparezonteşbih
     Konkatenasyon
L
•    Lastikli söz
•    Lebdeğmez
•    Leff ü neşr
     Lügaz
M
•    Makaronik
•    Mecaz
•    Mecâz-ı mürsel
     Muamma
     Mugâleta-i Maneviyye
     Müşakele
N
•    Nida (sanat)
O
•    Oksimoron
P
•    Palindrom
R
•    Rücû (edebiyat)
S
•    Safsata
      Seci
      Sapmalar, oyunlar
•    Sehl-i mümteni
      Sihr-i halâl

T
•    Tariz
      Tarsi
•    Tecâhül-i ârif
      Tefrik
      Tedric
•    Tekrir
•    Telmih
      Tenafür
•    Tenasüp
      Tensikus sıfat
•    Terdit
•    Tevriye
•    Tezat
•    Teşbih
•    Teşhis 
U
      Ulama
Y
•    Yansıma 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder